Privacyverklaring WebsiteNazorg.nl

Privacyverklaring WebsiteNazorg.nl

In deze privacyverklaring maken we duidelijk welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe en met wie we deze verwerken en hoe u kunt aanvragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

WebsiteNazorg.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WebsiteNazorg.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WebsiteNazorg.nl verstrekt en/of een e-mail aan WebsiteNazorg.nl heeft verzonden dan wel een telefoongesprek heeft gevoerd. WebsiteNazorg.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mail adres
  • Uw IP adres

Waarom WebsiteNazorg.nl gegevens nodig heeft

WebsiteNazorg.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar toe verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail/post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan WebsiteNazorg.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang WebsiteNazorg.nl gegevens bewaard

WebsiteNazorg.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

WebsiteNazorg.nl verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van WebsiteNazorg.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WebsiteNazorg.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

WebsiteNazorg.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van WebsiteNazorg.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan WebsiteNazorg.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. WebsiteNazorg.nl heeft hier geen invloed op.

WebsiteNazorg.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via WebsiteNazorg.nl verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Indien u ingelogd bent op een Google account en Google toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van uw voorkeuren aan derden, kunnen wij deze via Google Signals verkrijgen. Via Mijn Activiteit van Google kunt u bepalen welke data Google namens u mag verstrekken aan websites die Google Analytics gebruiken. Indien u zich zorgen maakt, raden wij u aan de instellingen bij Google te controleren en zo nodig aan te passen.

LeadWorx

WebsiteNazorg.nl maakt gebruik van LeadWorx om bij te houden welke bedrijven de website gebruiken en hoe ze deze gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw internet aansluiting (IP adres) overgebracht naar en door LeadWorx opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van LeadWorx voor meer informatie.

LeadWorx gebruikt de informatie om te identificeren welke bedrijven onze website gebruiken, om te rapporten over deze bezoeken aan WebsiteNazorg.nl te kunnen verstrekken.

LeadWorx kan deze informatie aan derden verschaffen indien LeadWorx hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens LeadWorx verwerken. WebsiteNazorg.nl heeft hier geen invloed op.

WebsiteNazorg.nl heeft LeadWorx geen toestemming gegeven om via WebsiteNazorg.nl verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] WebsiteNazorg.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

WebsiteNazorg.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WebsiteNazorg.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat en beveiliging van WebsiteNazorg.nl om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WebsiteNazorg.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met WebsiteNazorg.nl via [email protected] of de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u er met ons niet uit komt. WebsiteNazorg.nl is een website van WebsiteNazorg.nl. WebsiteNazorg.nl is als volgt te bereiken:

Postadres: Brink 25, 6515 XM, Nijmegen

Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09193883

Telefoon: 0242042299

E-mail adres: [email protected]

× Hoe kunnen we je helpen?