Oplossing: Too many redirects

Wanneer websites gebruik maken van caches en proxies om deze te versnellen, kunnen er SSL conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld door het heen en weer sturen van bezoekers tussen pagina’s en bestanden met en zonder HTTPS.

Deze problemen kunnen ontstaan op websites met LiteSpeed Server, Varnish en Cloudflare proxies. Je ziet dan een error op jouw scherm “Too many redirects”.

In veel gevallen is het op te lossen door onderstaande regel code toe te voegen aan de .htaccess van in de root van jouw website. Als dat niet direct de oplossing is, dan verdient dit probleem verder onderzoek.

SetEnvIf X_FORWARDED_PROTO https HTTPS=on

× Hoe kan ik je helpen?