Algemene Voorwaarden

In onze algemene voorwaarden stellen we wat wij van u (contractant) en u van ons (WebsiteNazorg) mag verwachten.

Proefperiode

Indien u van uw webdesigner een gratis proefperiode heeft ontvangen, stopt het contract automatisch na de afgesproken periode. We nemen dan contact met u op. Indien u van uw webdesigner een korting heeft gekregen, zetten we het abonnement stilzwijgend om naar de reguliere prijs op het moment dat de periode met korting is afgelopen.

Contractduur en opzegtermijn

De contractduur loopt per maand of per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Contractant dient uiterlijk 30 dagen voor het aflopen van de termijn, het contract op te zeggen.

Bij betaling per jaar heeft U recht op een korting van 1 kalendermaand. Bij afname van extra diensten kan alsnog een factuur per maand volgen.

Levertijd

Binnen 10 dagen na aanvraag installeren we alle benodigde technologie op uw website om onze dienstverlening mogelijk te maken. Wij verwachten van u dat u een beheerdersaccount voor ons beschikbaar stelt.

Update momenten

Een updatemoment is een moment waarop één van de werknemers van WebsiteNazorg.nl bekijkt of er updates zijn. Op dat moment beslist de werknemer of de plugin per direct een update krijgt of dat er eerst een stabiliteitsonderzoek plaats gaat vinden. Na het updaten voert de medewerker een korte steekproef uit om te zien of uw website nog werkt. Het aantal update momenten is het minimale aantal keer per maand dat we uw WordPress installatie nakijken op updates.

Wat updaten we wel, en wat niet

Onze updateservice ondersteunt alle plugins en thema’s die via een repository geüpdatet kunnen worden. Denk aan de standaard Wordpres plugin index, maar ook aan Envato. Bij commerciële plugins en thema’s dient u of uw webdesigner zorg te dragen voor de afdracht van licentiekosten. Indien we handmatig updates moeten uitvoeren, kan het zijn dat we een bijdrage voor maatwerk vragen. Dit gaat in goed overleg.

Gratis technische ondersteuning

Afhankelijk van uw abonnement, bevat de dienstverlening een bepaalde periode gratis technische ondersteuning. Deze technische ondersteuning omvat het oplossen van problemen veroorzaakt door nieuwe versies van plugins en thema’s.

Backup diensten

Backups worden off-site in Nijmegen opgeslagen. De opgeslagen data valt onder het Nederlands recht. Backups worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Wij maken backups op basis van de afgesproken frequentie. Backups worden maximaal 30 dagen bewaard.

Beveiliging

Binnen ons premium plan is beveiliging een maatwerkproduct. Hiervoor nemen we telefonisch contact met u op om de beveiliging zo goed mogelijk op uw organisatie in te richten.

CDN Dienstverlening

De CDN Dienstverlening is op basis van maximaal 1TB aan verkeer per jaar. Gaat u hier overheen, kost iedere extra TB €75. Wij ronden TB’s altijd naar boven af omdat we ze ook op die manier inkopen.

Gratis gebruikersondersteuning

De gratis gebruikersondersteuning omvat het beantwoorden van simpele vragen over het gebruik van WordPress. Bijvoorbeeld: “Hoe maakt u een link”, “Hoe zet u een video op uw website”.

Geleverde plugins en diensten

Voor onze dienstverlening leunen we sterk op plugins. Een deel wordt inhouse geproduceerd, een ander deel nemen wij in licentie we bij grote partijen. Gedurende de dienstverlening dragen zij zorg voor correcte betalingen aan deze partijen. WebsiteNazorg zorgt dat dit alles goed geregeld is.

Bij beëindiging van het contract, komen alle licentiesleutels te vervallen. U dient WebsiteNazorg de mogelijkheid te geven de licenties en plugins te verwijderen van uw website.

Uurtarieven en prijzen

WebsiteNazorg kent het standaard uurtarief van €75 voor niet-klanten en het kortingstarief van €50 voor abonnementhouders tot eind 2019, daarna €60. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

× Hoe kunnen we je helpen?